FANDOM


Wigglytuff Wigglytuff
HP: ?
Exp.: 1000
Typ: Normal
Wymagany poziom: 45
Ewolucje: Jigglypuff, level 20
Wigglytuff, lvl 45
Opis:
Ataki: Doubleslap - m1 - level 45 - normal

Lovely Kiss - m2 - level 45 - normal

Sing - m3 - level 45 - normal

Hyper Voice - m4 - level 47 - normal

Selfheal - m5 - level 50 - normal

Healarea - m6 - level 50 - normal

Focus - m7 - level 52 - normal

Metronome - m8 - level 45 - normal

Melody - passive
Umiejętności: Nieznane.
Odgłosy: Nieznane.
Nastawienie: Agresywny
Lokalizacja: Nieznane.
Loot: Heart Stone