FANDOM


Weezing Weezing
HP: ?
Exp.: ?
Typ: Trucizna
Wymagany poziom: 35
Ewolucje: Koffing, lvl 15 Weezing, lvl 30
Opis: Żywi się gazami wydobywającymi się z rozkładających śmieci. Bardzo rzadko znajduje się trojaczki syjamskie Koffinga
Ataki: Mud Shot - m1 - lvl 30

Acid - m2 - lvl 30

Mud Bomb - m3 - lvl 30

Poison Bomb - m4 - lvl 38

Poison Gas - m5 - lvl 34

Mortal Gas - m6 - lvl 45

Selfdestruction - m7 - lvl 50
Umiejętności: brak
Odgłosy: ?
Nastawienie: Ofensywne
Lokalizacja: Kanaly pod Pewter i polłódniowy zachód od Cerulean
Loot: Venom Stone, Venom Flute