FANDOM


Vulpix Vulpix
HP: 1350
Exp.: 350
Typ: Ogień
Wymagany poziom: 15
Ewolucje: Vulpix, lvl 20 Ninetales, lvl 70
Opis: Kontroluje ogniste kule, gdy rośnie, to jego 6 ogonów się mnoży, i powstaje 9.
Ataki: Quick Attack - m1 - level 15

Iron Tail - m2 - level 18

Ember - m3 - level 15

Flamethrower - m4 - level 22

Fire Wheel - m6 - level 25
Umiejętności: brak
Odgłosy: VUUUL!, PIX!,VULPIX!
Nastawienie: Agresywne !
Lokalizacja: Cinnabar Island
Loot: Fur, Essence of fire and Pot of Lava