FANDOM


Vileplume Vileplume
HP: ?
Exp.: 1100
Typ: Trawiasty/ Trucizna
Wymagany poziom: 50
Ewolucje: Oddish, lvl 5

Gloom, lvl 25

Vileplume, lvl 50
Opis: Jego płatki kwiatowe są największe na świecie. Gdy się porusza to rozsiewa wiele alergenów.
Ataki: Absorb - m1 - lvl 50

Leech Seed - m2 - lvl 50

Acid - m3 - lvl 50

Poison Bomb - m4 - lvl 50

Poison Gas - m5 - lvl 50

Sleep Powder - m6 - lvl 50

Stun Spore - m7 - lvl 50

Poison Powder - m8 - lvl 50

Solar Beam - m9 - lvl 60

Spores Reaction - Passive

Mega Drain - Passive
Umiejętności: Cut
Odgłosy: ?
Nastawienie: Agresywne
Lokalizacja: leaf Island
Loot: Leaves, Leaf Stone, Seed and Venom Stone