FANDOM


Tentacool Tentacool
HP: ?
Exp.: ?
Typ: Woda/Trucizna
Wymagany poziom: 12
Ewolucje: Tentacool, lvl 12 Tentacruel, lvl 75
Opis: Its body is almost entirely composed of water. It ensnares its foe with its two long tentacles, then stabs with the poison stingers at their tips
Ataki:
Acid - m1 - level 12
Bubbles - m2 - level 12
Poison Sting - m3 - level 17
Psy Pulse - m4 - level 20
Mud Shot - m5 - level 12
Super Sonic - m6 - level 22
Umiejętności: Surf
Odgłosy: TENTA!, COOOL!
Nastawienie: obojetne
Lokalizacja: Łowienie (40 i wyżej fishing)
Loot: water gem,rubyand water pendant.