FANDOM


Sandslash Sandslash
HP:
Exp.:
Typ: Ziemia
Wymagany poziom: 55
Ewolucje: Sandshrew, lvl 18 Sandslash, lvl 55
Opis: wyższa forma sandshrewa, to groźny oraz agresywny pokemon. Kolcami na grzbiecie ochrania się przed słabszymi atakami.
Ataki: Scratch - m1 - level 55

Sand Attack - m2 - level 55

Mud Shot - m3 - level 55

Rollout - m4 - level 55

Shockwave - m5 - level 55

Fury Cutter - m6 - level 65

Earthshock - m7 - level 60

Earthquake - m8 - level 70
Umiejętności: Dig , Rock Smash, Cut
Odgłosy: Nieznane.
Nastawienie: Agresywny
Lokalizacja:
Loot: Sandbag , Earth StoneAnd Small stone
made by statek