FANDOM


Sandshrew Sandshrew
HP: ...
Exp.: ...
Typ: Ziemia
Wymagany poziom: 20
Ewolucje: Sandshrew, lvl 20 Sandslash, lvl 55
Opis: Dosyć silny pokemon ziemny.
Ataki: Sand Attack - m1 - level 20

Mud Shot - m2 - level 20

Scratch - m3 - level 20

Rollout - m4 - level 25

Shockwave - m5 - level 30
Umiejętności: Dig , Rock Smash, Cut
Odgłosy: Nieznane.
Nastawienie: Agresywny
Lokalizacja: m.in. na wschód od Cerulian przy Diglettach
Loot: Sandbag, small stone