FANDOM


Ponyta Ponyta
HP: ?
Exp.: 350
Typ: Ogień
Wymagany poziom: 20
Ewolucje: Ponyta, lvl 20 Rapidash, lvl 60
Opis: About an hour after birth, its fiery mane and tail grow out, giving it an impressive appearance.
Ataki: Quick Attack - m1 - lvl 20

Ember - m2 - lvl 20

Flamethrower - m3 - lvl 26

Fireball - m4 - lvl 23

Stomp - m5 - lvl 28
Umiejętności: Ride
Odgłosy: PONYTA!; PPOOOONN!, NNYYYYTA
Nastawienie: Neutralny
Lokalizacja: Cinnabar Island, na północ od Fuchsia
Loot: Essence of fire, Pot of Lava