FANDOM


Pikachu Pikachu
HP: ?
Exp.: ?
Typ: Elektryczny
Wymagany poziom: 20
Ewolucje: Pikachu, lvl 20 Raichu, lvl 50
Opis:
Ataki: Quick Attack - m1 - level 20

Thunder Shock - m2 - level 20

Thunder Bolt - m3 - level 22

Thunder Wave - m4 - level 24

Iron Tail - m5 - level 26

Thunder - m6 - level 40

Agility - m7 - level 30

Electric Charge - passive
Umiejętności: Light
Odgłosy: PIIIIIKKKAA! CHUUU
Nastawienie: Neutralny
Lokalizacja: Power Plant
Loot: Electric Box,Screw, Pikachu doll,