FANDOM


Paras Paras
HP: 375
Exp.: 50
Typ: Robak / Trawiasty
Wymagany poziom: 1
Ewolucje: Paras lvl 5 Parasect lvl 50
Opis: Mały robaczek, nie szkodliwy.
Ataki: Scratch - m1 - level 1

Poison Sting - m2 - level 1

Stun Spore - m3 - level 7

Poison Powder - m4 - level 11

Sleep Powder - m5 - level 13
Umiejętności: Cut
Odgłosy: Paaaa! Paras!
Nastawienie: Neutralne
Lokalizacja: Dziura na północ od Vermillion City,Jasakinia na połudnowy wschód od Pewter City
Loot: Seeds, Pot of moss bug (rzadko), Mushroom (rzadko)