FANDOM


Ninetales Ninetales
HP: ?
Exp.: ?
Typ: Ogień
Wymagany poziom: 70
Ewolucje: Vulpix, lvl 20 Ninetales, lvl 65
Opis: Każdy z jego dziewięciu ogonów symbolizuje co innego, jeden władzę, inny piękno. Ninetales żyje bardzo długo, a jego futro mieni się złotem.
Ataki: Quick Attack - m1 - lvl 70

Iron Tail - m2 - lvl 70

Ember - m3 - lvl 70

Flamethrower - m4 - lvl 70

Fire Blast - m5 - lvl 77

Fireball - m6 - lvl 70

Magma Storm - m7 - lvl 85
Umiejętności: Ride
Odgłosy: ?
Nastawienie: Ofensywne
Lokalizacja: Południe od Cinnabar.
Loot: Essence of Fire, Pot of Lava, Fox Tail, Fire Stone