FANDOM


Nidoranfe Nidoranfe
HP: ?
Exp.: 150?
Typ: Trucizna
Wymagany poziom: 10
Ewolucje: Nidoranfe, lvl 10

Nidorina, lvl 30

Nidoqueen, lvl 65
Opis: Pierwszy znany Pokémon u którego występuje wyraźny dymorfizm płciowy, sprawiający, że Pokémon tego samego gatunku traktowany jest jak dwa osobne.
Ataki: Quick Attack - m1 - level 10

Bite - m2 - level 10

Horn Attack - m3 - level 12

Poison Sting - m4 - level 10

Poison Fang - m5 - level 15
Umiejętności: Dig
Odgłosy: NIDORAN!, NIDOO!, NIIIIIII!
Nastawienie: Neutralne
Lokalizacja: okolice Viridian
Loot: Nail