FANDOM


Magneton Magneton
HP: ?
Exp.: 650
Typ: Elektryczny
Wymagany poziom: 40
Ewolucje: Magnemite, lvl 15 Magneton, lvl 40
Opis: Magneton wytwarza silne pole elektromagnetyczne, które zakłuca pracę urządzeń elektrycznych. Dlatego w niektórych miastach jest nakaz trzymania go w PokeBallach.
Ataki: Super Sonic - m1 - lvl 40

Thunder Shock - m2 - lvl 40

Thunder Bolt - m3 - lvl 40

Thunder Wave - m4 - lvl 40

Thunder - m5 - lvl 48

Electric Storm - m6 - lvl 52

Sonicboom -m7 - lvl 40
Umiejętności: Światło [ Light ]
Odgłosy: ?
Nastawienie: Ofensywne
Lokalizacja: Power Plant (północny wschód od Lavender), mała elektrownia (północny wschód od Saffron i zachód od Pewter)
Loot: Screw, Electric Box, Thunder Stone, Imam