FANDOM


Jynx Jynx
HP:
Exp.:
Typ: Lód
Wymagany poziom: 75
Ewolucje: Jynx, lvl 75
Opis: Jego krzyki brzmią jak ludzka mowa, niestety nikt nie jest w stanie jej zrozumieć.
Ataki: Lovely Kiss - m1 - lvl 75

Doubleslap - m2 - lvl 75

Psywave - m3 - lvl 75

Ice Punch - m4 - lvl 75

Ice Beam - m5 - lvl 75

Icy Wind - m6 - lvl 75

Aurora Beam - m7 - lvl 79

Blizzard - m8 - lvl 81

Great Love - m9 - lvl 83
Umiejętności: Brak.
Odgłosy: Nieznane.
Nastawienie: Agresywny.
Lokalizacja:
Loot: Ice Stone,Ice Orb,Ice Bra