FANDOM


Ivysaur Ivysaur
HP:  ?
Exp:  ?
Typ: Trawiasty
Wymagany poziom: 40
Umiejętności: Cut
Nastawienie: Agresywne

Ivysaur - Pokemon typu Trawiastego. Ewoluuje z Bubasaura i ewoluuje w Venusaura.

Informacje

Ataki

Atak Level
Quick Attack 40
Razor Leaf 40
Vine Whip 40
Headbutt 40
Leech Seed 40
Bulled Seed 45
Solar Beam 50
Sleep Powder 44
Stun Spore 40
Poison Powder 40

Lokalizacja

Trawiasta Wyspa(Wymagany Dacc) i Tiquanda(Wymagany Dacc)

Ewolucja

Bulbasaur
Bulbasaur

Leaf Stone
Ivysaur
Ivysaur

Leaf Stonex2
Venusaur
Venusaur

Loot

Z Bulbasaura leci:
Bulb Plik:Bulb.gif
Bulbasaur Doll Plik:Bulbasaur Doll.gif
Seed Seed
Leaves Leaves
Bag of pollem Bag of Pollem
Leaf Stone Leaf Stone