FANDOM


Golbat Golbat
HP: ?
Exp.: ?
Typ: Latający/Trucizna
Wymagany poziom: 30
Ewolucje: Zubat, lvl 5 Golbat, lvl 30
Opis: nieznany
Ataki: Super Sonic - m1 - lvl 30

Bite - m2 - lvl 30

Absorb - m3 - lvl 30

Whirlwind - m4 - lvl 34

Poison Fang - m5 - lvl 30

Wing Attack - m6 - lvl 36
Umiejętności: brak
Odgłosy: "Gol", "Golbat", "Bat"
Nastawienie: agresywny
Lokalizacja: Mt.moon,przejście między poke martem ,a cmentarzem w lavender, -2 poziom w w podziemiach (Pewter, Saffron, Cerulean, Celadon)
Loot: Tooth,Bat Wing,Venom Stone, Bottle of poison.

jego cena w sklepie wynosi 1200$