FANDOM


Gloom Gloom
HP: 1530
Exp.: 350
Typ: Trawiasty
Wymagany poziom: 25
Ewolucje: Oddish lvl 5,

Gloom lvl 25

Vileplume lvl 50
Opis:
Ataki: Absorb - m1 - level 18

Leech Seed - m2 - level 18

Acid - m3 - level 18

Poison Bomb - m4 - level 24

Poison Gas - m5 - level 26

Sleep Powder - m6 - level 18

Stunt Spore - m7 - level 18

Poison Powder - m8 - level 18

Spores Reaction - Passive

Mega Drain - Passive
Umiejętności: Cut
Odgłosy: Glooo!, Gloooom!
Nastawienie: Neutralne
Lokalizacja: na południe od Cerulean, Grass Island
Loot: Seed, Leaves, Leaf Stone (bardzo rzadko)