FANDOM


Charmeleon Charmeleon
HP: Nieznane
Exp.: Nieznane
Typ: Ogień
Wymagany poziom: 40
Ewolucje: Charmander, level 20

Charmeleon, level 40

Charizard, level 85
Opis: If it becomes agitated during battle, it spouts intense flames, incinerating its surroundings.
Ataki: Scratch - m1 - level 40

Ember - m2 - level 40

Flamethrower - m3 - level 40

Fireball - m4 - level 40

Fire Fang - m5 - level 40

Raging Blast - m6 - level 45

Fire Blast - m7 - level 50

Rage - m8 - level 40
Umiejętności: Cut
Odgłosy: Nieznane.
Nastawienie: Agresywny
Lokalizacja: Cinnabar
Loot: Essence of Fire, Pot of Lava, Nail, Fire stone(bardzo rzadko)