FANDOM


Charmander Charmander
HP: 1600
Exp.: Nieznane
Typ: Ogień
Wymagany poziom: 20
Ewolucje:
Charmander, level 20
Charmeleon, level 40
Charizard, level 85
Opis: The fire on the tip of its tail is a measure of its life. If healthy, its tail burns intensely.
Ataki:
Scratch - m1 - level 20

Ember - m2 - level 20

Flamethrower - m3 - level 20

Fireball - m4 - level 24

Fire Fang - m5 - level 22

Fire Blast - m6 - level 40

Rage - m7 - level 30
Umiejętności: Cut
Odgłosy: Nieznane.
Nastawienie: Agresywny
Lokalizacja: Cinnabar
Loot: Essence of Fire, Pot of Lava, Nail.