FANDOM


Charizard Charizard
HP: 7500
Exp.: 1600
Typ: Ogień
Wymagany poziom: 85
Ewolucje: 85

Charmander, level 20 Charmeleon, lvl 40

Charizard,lvl 85
Opis: It spits fire that is hot enough to melt boulders. It may cause forest fires by blowing flames.
Ataki: Dragon Claw - m1 - level 85

Ember - m2 - level 85

Flamethrower - m3 - level 85

Fireball - m4 - level 85

Fire Fang - m5 - level 85

Raging Blast - m6 - level 85

Fire Blast - m7 - level 85

Wing Attack - m8 - level 90

Magma Storm - m9 - level 95

Rage - m10 - level 85
Umiejętności: fly, cut
Odgłosy: Nieznane.
Nastawienie: Agresywny
Lokalizacja: Wyspa niedaleko Cinnabar, Charizard Valley
Loot: Essence of Fire, Pot of Lava, Fire Stone(rzadko), Nail,Dragon Tooth