FANDOM


Beedrill Beedrill
HP: Nieznane
Exp.: 200
Typ: Robak, Trucizna
Wymagany poziom: 30
Ewolucje: Weedle, lvl 1

Kakuna, lvl 10

Beedrill, lvl 25
Opis: Gigantyczna osa zamieszkująca lasy. W jej pobliżu zawsze znajdują się Weedle i Kakuny.
Ataki: String Shot - m1 - level 25

Poison Sting - m2 - level 25

Fury Cutter - m3 - level 32

Pin Missile - m4 - level 25

Rage - m5 - level 25

Strafe - m6 - level 32
Umiejętności: brak
Odgłosy: BEEDRILL!, BEEEE!
Nastawienie: agresywne
Lokalizacja: Viridian Forest, Droga od Saffron do Lavender, droga do Virindian do Pewter
Loot: Pot of Moss Bug, Coccon stone(rzadko), Bag of Pollem