FANDOM


Arbok Arbok
HP:
Exp.:
Typ: Trucizna
Wymagany poziom: 35
Ewolucje: Ekans, lvl 15
Arbok, lvl 35
Opis:
Ataki: Bite - m1 - level 35

Poison Fang - m2 - level 35

Sting Gun - m3 - level 35

Poison Fang - m4 - level 38

Acid - m5 - level 35

Iron Tail - m6 - level 40

Fear - m7 - level 42

Rage - m8 - level 40
Umiejętności: Dig
Odgłosy: Nieznane.
Nastawienie: Agresywny
Lokalizacja: Bagna w Pobliżu Cerulean
Loot: Bottle Of Poison, Venom Stone, Tooth